Terapia manualna wg dr Ackermanna jest oparta na 50 letnim doświadczeniu w leczeniu manualnym. W wyniku tej pracy powstała terapia oparta na bardzo dokładnej diagnozie stanu układu kostnego oraz skutecznym postępowaniu chiropraktycznym. Każdy ruch w tej terapii charakteryzuje się precyzją i dokładnością dając zamierzony efekt. Terapeuci stosujący tą metodę poza wysoko znajomością anatomii, fizjologii, radiologii posiadają duże wyczucie palpacyjne. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu występowania schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten kręg, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Tak więc przy zastosowaniu metody dr Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból.
Kręgosłup uzależniony jest od swojej postawy - kości krzyżowej, podtrzymywanej przez dwie kości miednicze. Ich położenie względem siebie oraz względem płaszczyzny horyzontalnej ma decydujące znaczenie dla zdrowia człowieka. Nieprawidłowe położenie poszczególnych części szkieletu względem siebie może prowadzić do stanów patologicznych. Prawidłowa pozycja miednicy jest warunkiem  niezakłóconego przebiegu funkcji biologicznych w ciele człowieka. Ponieważ ukośnie ustawiona miednica powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa aż do podstawy czaszki. Możemy stwierdzić, iż leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa niejednokrotnie dopiero wtedy przynosi spodziewane efekty, gdy najpierw przywróci się prawidłową pozycje miednicy.
Nabyte przemieszczenie w obrębie miednicy, czyli nieprawidłowe położenie kości miednicznych względem kości krzyżowej, prowadzi do różnych typów dalszych zmian, których wynikiem jest pozorne skrócenie kończyny. Mimo, iż pacjent stoi na równym podłożu i obie nogi są równomierne obciążone, na zdjęciu rentgenowskim jedna głowa kości udowej może znajdować się niżej. Biorąc pod uwagę, że przemieszczenie kości miednicznej ze zmianą położenia kości udowej może oddziaływać na całą kończynę ze stopą włącznie, łatwo zrozumieć, iż takie wtórne zmiany zwiększają skrócenie nogi. Zmiany w położeniu kolana i głowy kości udowej po stronie krótszej nogi powodują zazwyczaj wygięcie się kolana na zewnątrz. Często bóle kolana, nie mające przyczyn miejscowych, wskazują na przemieszczenie w miednicy.
Terapeuta w swojej codziennej pracy spotyka się z takimi objawami jak ból, ograniczenia zakresu ruchu oraz wynikające z nich zmiany zwyrodnieniowe, które mogą prowadzić do symptomów chorobowych w narządach wewnętrznych danego segmentu. Zdarzają się również sytuacje odwrotne, gdy w drodze odruchu - napięcia i bóle w okolicach kręgosłupa są sygnałem zaburzeń w organach wewnętrznych. Dlatego zabiegi rehabilitacyjne kręgosłupa przynoszą dobre efekty przy różnego rodzaju zaburzeniach w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych połączonych z dolegliwościami kręgosłupa.
Przy stawianiu diagnozy często nieodzowne jest przeprowadzenie badania radiologicznego. Informuje ono o statyce ciała pacjenta oraz o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia manipulacji. Palpacja miednicy i pomiar długości kończyn pozwalają zazwyczaj bardzo dobrze określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Terapeuta po dokładnej diagnozie stwarza sobie indywidualny obraz tego, jak doszło do powstania przemieszczeń. Błahe przyczyny mogą przynieść poważne skutki. Trzeba uświadomić sobie, że granice między bólem a uwolnieniem się od niego wyznaczają milimetry. I dlatego warto zapobiegawczo regularnie poddawać się kontrolom kręgosłupa.